Преглед свих дозвола - СОС КАНАЛ - БЕОГРИД

Број дозволе: K3/38
Датум: 01.04.2014
Ималац дозволе - емитер: Друштво за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг Сос канал д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: СОС КАНАЛ
Адреса: Требињска 7, Београд
Телефон: 011/285-2518
Телефакс: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ БЕОГРИД ДОО
Скраћени назив оператора: БЕОГРИД
Адреса: Нехруова 82а, Београд
Телефон: 011/201-6750
Телефакс: 011/201-6750
E-mail: info@beogrid.net
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1-01-3450-15/13-1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 61/2013 од 22. априла 2013. године
Подручје емитовања програма: Београд

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/3-2660/11
Ова дозвола важи: од 01. април 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора БЕОГРИД