Преглед свих дозвола - УЛТРА - БЕОГРИД

Број дозволе: K4/6
Датум: 01.04.2014
Ималац дозволе - емитер: ТВ канал ултра д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: УЛТРА
Адреса: Браће Јерковић 117в, Београд
Телефон: 011/367-4311
Телефакс: 011/367-4311
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ БЕОГРИД ДОО
Скраћени назив оператора: БЕОГРИД
Адреса: Нехруова 82а, Београд
Телефон: 011/201-6750
Телефакс: 011/201-6750
E-mail: info@beogrid.net
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1-01-3450-15/13-1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма од 15. марта 2013. године
Подручје емитовања програма: Београд

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани дечји програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/4-2715/11
Ова дозвола важи: од 01. априла 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора БЕОГРИД