Преглед свих дозвола - ТВ ГАЛАКСИЈА 32 - SRB Digital

Број дозволе: К46/2
Датум: 01.04.2014
Ималац дозволе - емитер: Телевизија „Галаксија 32“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ ГАЛАКСИЈА 32
Адреса: Железничка бб, Чачак
Телефон: 032/320-313
Телефакс: 032/227-747
E-mail: rtvgalaksija32@yahoo.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: SRB Digital d.o.o.
Скраћени назив оператора: SRB Digital
Адреса: Кеј Тридесет седме санџачке дивизије 29а, Нови Пазар
Телефон: 060/033-5225
Телефакс: 060/033-5225
E-mail: support@srbijadigital.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1-01-3450-44/13-1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 022/14 од 04. марта 2014. године
Подручје емитовања програма: Трстеник, Краљево као и подручје града Чачка за које је емитеру издата дозвола бр.112/2008-2 од 07.03.2008. године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/46-796/14;КН/46-797/14
Ова дозвола важи: од 01. априлa 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SRB Digital