Преглед свих дозвола - ТВ Трстеник - SRB Digital

Број дозволе: К86/2
Датум: 01.04.2014
Ималац дозволе - емитер: Јавно предузеће "Радио и телевизија Трстеник" са п.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Трстеник
Адреса: Књегиње Милице бб, Трстеник
Телефон: 037/711-200
Телефакс: 037/711-200
E-mail: radiots@tehnicom.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: SRB Digital d.o.o.
Скраћени назив оператора: SRB Digital
Адреса: Кеј Тридесет седме санџачке дивизије 29а, Нови Пазар
Телефон: 060/033-5225
Телефакс: 060/033-5225
E-mail: support@srbijadigital.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1-01-3450-44/13-1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији програма бр. 112-124 од 05. марта 2014. године
Подручје емитовања програма: Крушевац као и подручје Трстеника за које је емитеру издата дозвола бр. 517/2013 од 23.12.2013. године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 01. априла 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SRB Digital