Преглед свих дозвола - TV K::CN Music 2 - БЕОГРИД

Број дозволе: K91/15
Датум: 01.04.2014
Ималац дозволе - емитер: Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable network“ д.о.о.- огранак KCN Music
Скраћени идентификациони знак емитера: TV K::CN Music 2
Адреса: Арсенија Чарнојевића 60г, Београд
Телефон: 011/314-9610
Телефакс: /
E-mail: tv.kopernikus@sezampro.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ БЕОГРИД ДОО
Скраћени назив оператора: БЕОГРИД
Адреса: Нехруова 82а, Београд
Телефон: 011/201-6750
Телефакс: 011/201-6750
E-mail: info@beogrid.net
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1-01-3450-15/13-1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма од 15. марта 2013. године
Подручје емитовања програма: Београд

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани музички програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/91-54/12
Ова дозвола важи: од 01. априлa 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора БЕОГРИД