Преглед свих дозвола - Арена спорт 1 - SRB Digital

Број дозволе: K141/10
Датум: 01.04.2014
Ималац дозволе - емитер: Друштво за телекомуникације „HD-WIN“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Арена спорт 1
Адреса: Високог Стевана 38, Београд
Телефон: 011/3535-600
Телефакс: 011/3535-655
E-mail: office@tvarenasport.com
Шифра (делатности) корисника: 6110 кабловске телекомуникације

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: SRB Digital d.o.o.
Скраћени назив оператора: SRB Digital
Адреса: Кеј Тридесет седме санџачке дивизије 29а, Нови Пазар
Телефон: 060/033-5225
Телефакс: 060/033-5225
E-mail: support@srbijadigital.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1-01-3450-44/13-1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији програма бр. 2260-1/13 од 23.12.2013. године
Подручје емитовања програма: Нови Пазар, Сјеница, Тутин, Крушевац, Трстеник, Краљево и Чачак

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/141-805/14; КН/141-806/14; КН/141-807/14; КН/141-808/14; КН/141-809/14; КН/141-810/14; КН/141-811/14
Ова дозвола важи: од 01. априла 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SRB Digital