Преглед свих дозвола - ТВ Крагујевац - SRB Digital

Број дозволе: К186/1
Датум: 01.04.2014
Ималац дозволе - емитер: Јавно предузеће Радио - телевизија Крагујевац
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Крагујевац
Адреса: Бранка Радичевића бр. 9, Крагујевац
Телефон: 034/330-300
034/330-301
Телефакс: 034/330-301
E-mail: urednikradio1@rtk.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: SRB Digital d.o.o.
Скраћени назив оператора: SRB Digital
Адреса: Кеј Тридесет седме санџачке дивизије 29а, Нови Пазар
Телефон: 060/033-5225
Телефакс: 060/033-5225
E-mail: support@srbijadigital.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1-01-3450-44/13-1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији програма бр. 282 од 05. марта 2014. године
Подручје емитовања програма: Крушевац, Трстеник, Краљево и Чачак

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 01. априла 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SRB Digital