Преглед свих дозвола - Гранд народна телевизија - SBB

Број дозволе: К187/1
Датум: 01.04.2014
Ималац дозволе - емитер: GRAND PRODUCTION DOO
Скраћени идентификациони знак емитера: Гранд народна телевизија
Адреса: Данила Лекића бр. 31, Београд
Телефон: 011/3180-427
011/3180-437
Телефакс: 011/3180-437
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 5920 Снимање и издавање звучних записа и музике

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију канала бр. 236/14 од 31. марта 2014. године
Подручје емитовања програма: Република Србија

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани забавни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/187-795/14
Ова дозвола важи: од 01. априла 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB