Преглед свих дозвола - Гранд народна телевизија - KDS

Број дозволе: К187/3
Датум: 01.04.2014
Ималац дозволе - емитер: GRAND PRODUCTION DOO
Скраћени идентификациони знак емитера: Гранд народна телевизија
Адреса: Данила Лекића бр. 31, Београд
Телефон: 011/3180-427
011/3180-437
Телефакс: 011/3180-437
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 5920 Снимање и издавање звучних записа и музике

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: DOO KNIGHT DEVELOPEMENT SUPPORT Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge
Скраћени назив оператора: KDS
Адреса: Булевар ослобођења 20, Нови Сад
Телефон: 021/531-001
Телефакс: 021/443-362
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-30/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 237/14 од 31. марта 2014. године
Подручје емитовања програма: Нови Сад, Футог, Ветерник

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/187-795/14
Ова дозвола важи: од 01. априла 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KDS