Преглед свих дозвола - TV K::CN - BPP ING

Број дозволе: K48/21
Датум: 23.04.2014
Ималац дозволе - емитер: Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable network“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: TV K::CN
Адреса: Цара Душана 45, Ниш
Телефон: 018/519-400
Телефакс: 018/519-401
E-mail: tv.kopernikus@sezampro.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: PREDUZEĆE ZA PROMET, USLUGE, INŽENJERING I TELEKOMUNIKACIJE BPP ING DOO
Скраћени назив оператора: BPP ING
Адреса: Булевар Ослобођења 45, Гроцка
Телефон: 011/8501323
Телефакс: 011/8501321
E-mail: podrska@gronet.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1-01-3450-107/12-2
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловско емитовање програма од 28.03.2014. године
Подручје емитовања програма: Гроцка

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/48-3259/11
Ова дозвола важи: од 23.априла 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора BPP ING