Преглед свих дозвола - TV K::CN - CITY-SERVIS

Број дозволе: K48/22
Датум: 23.04.2014
Ималац дозволе - емитер: Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable network“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: TV K::CN
Адреса: Цара Душана 45, Ниш
Телефон: 018/519-400
Телефакс: 018/519-401
E-mail: tv.kopernikus@sezampro.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: ЗТР „CITY-SERVIS“ РАДОЈКОВИЋ ЗОРАН ПР БРУС
Скраћени назив оператора: CITY-SERVIS
Адреса: Лоле Рибара 6, Брус
Телефон: 037/827-888
Телефакс: 037/827-888
E-mail: sitiservisbrus@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-49/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност о кабловској дистрибуцији програма од 28.03.2014. године
Подручје емитовања програма: Брус

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/48-3259/11
Ова дозвола важи: од 23. априла 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора CITY-SERVIS