Преглед свих дозвола - ТВ Студио Б - BPP ING

Број дозволе: К49/29
Датум: 23.04.2014
Ималац дозволе - емитер: Јавно радиодифузно предузеће Студио Б
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Студио Б
Адреса: Масарикова 5, Београд
Телефон: 011/2069-009
Телефакс: 011/2069-023
E-mail: organizacija@studiob.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: PREDUZEĆE ZA PROMET, USLUGE, INŽENJERING I TELEKOMUNIKACIJE BPP ING DOO
Скраћени назив оператора: BPP ING
Адреса: Булевар Ослобођења 45, Гроцка
Телефон: 011/8501323
Телефакс: 011/8501321
E-mail: podrska@gronet.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1-01-3450-107/12-2
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за емитовање телевизијског програма Студија Б путем кабловских дистрибуционих система бр.327 од 28.03.2014. године
Подручје емитовања програма: Гроцка

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/49-467/12
Ова дозвола важи: од 23. априла 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора BPP ING