Преглед свих дозвола - Арена спорт 1 - CITY-SERVIS

Број дозволе: K141/12
Датум: 23.04.2014
Ималац дозволе - емитер: Друштво за телекомуникације „HD-WIN“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Арена спорт 1
Адреса: Високог Стевана 38, Београд
Телефон: 011/3535-600
Телефакс: 011/3535-655
E-mail: office@tvarenasport.com
Шифра (делатности) корисника: 6110 кабловске телекомуникације

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: ЗТР „CITY-SERVIS“ РАДОЈКОВИЋ ЗОРАН ПР БРУС
Скраћени назив оператора: CITY-SERVIS
Адреса: Лоле Рибара 6, Брус
Телефон: 037/827-888
Телефакс: 037/827-888
E-mail: sitiservisbrus@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-49/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији програма бр. 122-1/14 од 17.01.2014. године
Подручје емитовања програма: Брус

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/141-882/14
Ова дозвола важи: од 23. априла 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора CITY-SERVIS