Преглед свих дозвола - Арена спорт 1 - BPP ING

Број дозволе: K141/11
Датум: 23.04.2014
Ималац дозволе - емитер: Друштво за телекомуникације „HD-WIN“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Арена спорт 1
Адреса: Високог Стевана 38, Београд
Телефон: 011/3535-600
Телефакс: 011/3535-655
E-mail: office@tvarenasport.com
Шифра (делатности) корисника: 6110 кабловске телекомуникације

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: PREDUZEĆE ZA PROMET, USLUGE, INŽENJERING I TELEKOMUNIKACIJE BPP ING DOO
Скраћени назив оператора: BPP ING
Адреса: Булевар Ослобођења 45, Гроцка
Телефон: 011/8501323
Телефакс: 011/8501321
E-mail: podrska@gronet.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1-01-3450-107/12-2
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији програма бр. 113-1/14 од 16.01.2014. године
Подручје емитовања програма: Гроцка

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/141-881/14
Ова дозвола важи: од 23.априла 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора BPP ING