Преглед свих дозвола - ТВ Арт визија - ЈОТЕЛ

Број дозволе: К188/1
Датум: 23.04.2014
Ималац дозволе - емитер: Привредно друштво ТВ Артвизија д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Арт визија
Адреса: Немањина 23, Ниш
Телефон: 018/523-805
Телефакс: 018/522-805
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 6020 производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Привредно друштво за обављање делатности у телекомуникацијама ЈОТЕЛ д.о.о.
Скраћени назив оператора: ЈОТЕЛ
Адреса: Булевар Немањића 67, Зона 1, лок.45-47, Ниш
Телефон: 018/53-73-56
Телефакс: 018/53-73-55
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-31/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловско емитовање програма од 07.04.2014. године
Подручје емитовања програма: Ниш

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/188-883/14
Ова дозвола важи: од 23. априла 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈОТЕЛ