Преглед свих дозвола - ПУЛС - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: К191/1
Датум: 15.07.2014
Ималац дозволе - емитер: НВО ПУЛС
Скраћени идентификациони знак емитера: ПУЛС
Адреса: Шилово бб, Шилово, Гњилане
Телефон: 280/325-977
Телефакс: 049/451-557
E-mail: office@rtvpuls.com
Шифра (делатности) корисника: 9499 Делатност осталих организација на бази учлањења

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији програма од 01.07.2014. године
Подручје емитовања програма: Врање

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 15. јула 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY