Преглед свих дозвола - ТВ Крагујевац - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

Број дозволе: К186/2
Датум: 15.07.2014
Ималац дозволе - емитер: Јавно предузеће Радио - телевизија Крагујевац
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Крагујевац
Адреса: Бранка Радичевића бр. 9, Крагујевац
Телефон: 034/330-300
034/330-301
Телефакс: 034/330-301
E-mail: urednikradio1@rtk.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д., Београд
Скраћени назив оператора: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/2111-281
Телефакс: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-73/1
Прибављена права за емитовање програма: Решење Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге бр. 1-01-3491-408/13-15 од 23.06.2014. године
Подручје емитовања програма: Кнић

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 15. јула 2014. године до престанка права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Телеком Србија