Преглед свих дозвола - СОС КАНАЛ - BPP ING

Број дозволе: K3/39
Датум: 15.07.2014
Ималац дозволе - емитер: Друштво за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг Сос канал д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: СОС КАНАЛ
Адреса: Требињска 7, Београд
Телефон: 011/285-2518
Телефакс: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: PREDUZEĆE ZA PROMET, USLUGE, INŽENJERING I TELEKOMUNIKACIJE BPP ING DOO
Скраћени назив оператора: BPP ING
Адреса: Булевар Ослобођења 45, Гроцка
Телефон: 011/8501323
Телефакс: 011/8501321
E-mail: podrska@gronet.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1-01-3450-107/12-2
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији програма бр. 134/2012 од 20.12.2012. године
Подручје емитовања програма: Гроцка

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/3-2667/11/13-1
Ова дозвола важи: од 15. јула 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора BPP ING