Преглед свих дозвола - СОС КАНАЛ - CITY-SERVIS

Број дозволе: K3/40
Датум: 15.07.2014
Ималац дозволе - емитер: Друштво за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг Сос канал д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: СОС КАНАЛ
Адреса: Требињска 7, Београд
Телефон: 011/285-2518
Телефакс: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: ЗТР „CITY-SERVIS“ РАДОЈКОВИЋ ЗОРАН ПР БРУС
Скраћени назив оператора: CITY-SERVIS
Адреса: Лоле Рибара 6, Брус
Телефон: 037/827-888
Телефакс: 037/827-888
E-mail: sitiservisbrus@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-49/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији програма бр. 52/2011 од 11.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Брус

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/3-1459/14
Ова дозвола важи: од 15. јула 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора CITY-SERVIS