Преглед свих дозвола - NOVA.RS 2 - KATEL NETWORK

Број дозволе: K180/16-2
Датум: 16.12.2013
Ималац дозволе - емитер: NOVA.RS TELEVISION д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: NOVA.RS 2
Адреса: Панчевачки пут 38в
Телефон: 011/331-8825
Телефакс: 011/331-8832
E-mail: dragandjurkovic@nova.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA USLUGE KATEL NETWORK DOO
Скраћени назив оператора: KATEL NETWORK
Адреса: Максима Горког 49, Панчево
Телефон: 013/2357-224
Телефакс: 013/2357-224
E-mail: katelnetwork@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1-01-3450-17/12-2
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма 12.12.2013. године
Подручје емитовања програма: Панчево

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/180-3717/13-1
Ова дозвола важи: од 16. децембра 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Katel Network