Преглед свих дозвола - NOVA.RS 2 - EXE NET ADVERTASING

Број дозволе: K180/20-2
Датум: 16.12.2013
Ималац дозволе - емитер: NOVA.RS TELEVISION д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: NOVA.RS 2
Адреса: Панчевачки пут 38в
Телефон: 011/331-8825
Телефакс: 011/331-8832
E-mail: dragandjurkovic@nova.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Exe Net Advertising д.о.о.
Скраћени назив оператора: EXE NET ADVERTASING
Адреса: Цара Душана 85, Ниш
Телефон: 018/415-5555
Телефакс: 018/415-5555
E-mail: podrska@exe-net.net
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1-01-3450-328/13-1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма 12.12.2013. године
Подручје емитовања програма: Ниш

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/180-3717/13-1
Ова дозвола важи: од 16. децембра 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Exe Net Advertasing