Преглед свих дозвола - Телевизија Телемарк - TELEMARK SYSTEMS

Број дозволе: K24/1
Датум: 21.10.2011
Ималац дозволе - емитер: Телевизија Телемарк д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Телевизија Телемарк
Адреса: Синђелићева бб, Чачак
Телефон: 032/310-312
Телефакс: 032/310-313
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: TELEMARK SYSTEMS d.o.o.
Скраћени назив оператора: TELEMARK SYSTEMS
Адреса: Синђелићева бб, Чачак
Телефон: 032/340-405
Телефакс: 032/340-406
E-mail: office@duga-net.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-9/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно техничкој сарадњи од 18. јануара 2009. године
Подручје емитовања програма: Чачак, Краљево, Горњи Милановац, Пожега, Лучани, Гуча, Ушће

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/24-2931/11, КН/24-2927/11, КН/24-2926/11, КН/24-2929/11, КН/24-2930/11, КН/24-2928/11
Ова дозвола важи: од 21. октобра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора TELEMARK SYSTEMS