Pregled svih dozvola - MOJA TV - TELEMARK SYSTEMS

Broj dozvole: K19/2
Datum: 21.10.2011
Imalac dozvole - emiter: Preduzeće za promet i usluge MOJA TV d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: MOJA TV
Adresa: Богдана Теофиловића 3, Чачак
Telefon: 032/225-716
Telefaks: 032/223-156
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: TELEMARK SYSTEMS d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: TELEMARK SYSTEMS
Adresa: Синђелићева бб, Чачак
Telefon: 032/340-405
Telefaks: 032/340-406
E-mail: office@duga-net.com
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-9/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji TV programa br. 24/2009 od 16.04.2009. godine
Područje emitovanja programa: Čačak

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje:
Ova dozvola važi: od 21. oktobra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora TELEMARK SYSTEMS