Pregled svih dozvola - B 92 Info - CHARLIE+

Broj dozvole: K1/1
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Radnja za telekomunikacije Charlie+ Milan Pavlović PR
Skraćeni naziv operatora: CHARLIE+
Adresa: Милуна Ивановића бб, Рашка
Telefon: 011/3010-110
Telefaks: 036/737-717
E-mail: charlie@charlie.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-43/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 426/2010 od 05. oktobra 2010. godine
Područje emitovanja programa: Raška

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/1-2586/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora CHARLIE+