Pregled svih dozvola - MOJA TV - SBB

Broj dozvole: K19/1
Datum: 21.10.2011
Imalac dozvole - emiter: Preduzeće za promet i usluge MOJA TV d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: MOJA TV
Adresa: Богдана Теофиловића 3, Чачак
Telefon: 032/225-716
Telefaks: 032/223-156
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: SBB
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Telefon: 011/3305-267
Telefaks: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-2/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa od 01. decembra 2010. godine
Područje emitovanja programa: Čačak

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje:
Ova dozvola važi: od 21. oktobra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora SBB