Pregled svih dozvola - B 92 Info - ELMARK

Broj dozvole: K1/6
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Preduzeće za trgovinu, usluge i zaštitu Elmark Nenadović Dejan i Joksimović Svetislav o.d., Despotovac
Skraćeni naziv operatora: ELMARK
Adresa: Савеза бораца 122, Деспотовац
Telefon: 035/613-676
Telefaks: 035/613-676
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-54/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 166/2011 od 24. maja 2011. godine
Područje emitovanja programa: Žagubica, Despotovac

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/1-2580/11, КН/1-2581/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora ELMARK