Pregled svih dozvola - B 92 Info - ELTA

Broj dozvole: K1/2
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: D.O.O. Elta za projektovanje, proizvodnju i promet elektronskih uređaja i proizvodnju i emitovanje radio i TV programa, Novi Sad
Skraćeni naziv operatora: ELTA
Adresa: Тодора Тозе Јовановића 4/б, Нови Сад
Telefon: 021/679-1744
Telefaks: 021/400-622
E-mail: elta@elta.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-52/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 165/2011 od 24. maja 2011. godine
Područje emitovanja programa: Novi Bečej, Vrdnik, Stari Ledinci

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/1-2585/11, КН/1-2584/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora ELTA