Pregled svih dozvola - ULTRA - JP PTT

Broj dozvole: K4/1-2
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: TV kanal ultra d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: ULTRA
Adresa: Браће Јерковић 117в, Београд
Telefon: 011/367-4311
Telefaks: 011/367-4311
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Javno preduzeće PTT saobraćaja Srbija Beograd, Radna jedinica Pošta-Net
Skraćeni naziv operatora: JP PTT
Adresa: Таковска 2, Београд
Telefon: 011/3064-130
Telefaks: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-1/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o distribuciji kanala br. 2013-24287/6 od 12.09.2013. godine
Područje emitovanja programa: Beograd, Novi Sad, Subotica, Čantavir, Smederevo, Velika Plana, Sokobanja

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani dečji program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/4-2715/11, КН/4-2731/11, КН/4-2738/11, КН/4-2735/11, КН/4-2719/11, КН/4-2736/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora JP PTT