Pregled svih dozvola - ULTRA - KABEL GROUP 85

Broj dozvole: K4/2
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: TV kanal ultra d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: ULTRA
Adresa: Браће Јерковић 117в, Београд
Telefon: 011/367-4311
Telefaks: 011/367-4311
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: DOO za trgovinu i usluge KABEL GROUP 85
Skraćeni naziv operatora: KABEL GROUP 85
Adresa: Књегиње Љубице 5, Чачак
Telefon: 032/358-188
Telefaks: 032/355-523
E-mail: cityktv@sbb.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-11/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 1/1/11 od 28.01.2011. godine
Područje emitovanja programa: Čačak

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani dečji program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/4-2740/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KABEL GROUP 85