Pregled svih dozvola - ULTRA - SBB

Broj dozvole: K4/3
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: TV kanal ultra d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: ULTRA
Adresa: Браће Јерковић 117в, Београд
Telefon: 011/367-4311
Telefaks: 011/367-4311
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: SBB
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Telefon: 011/3305-267
Telefaks: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-2/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 1/1/11 od 28.01.2011. godine
Područje emitovanja programa: Beograd, Sombor, Vrbas, Novi Sad, Kikinda, Zrenjanin, Vršac, Valjevo, Bor, Arilje, Čačak, Ivanjica, Kragujevac,Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Niš, Novi Pazar, Pirot, Požarevac, Šabac, Sevojno, Vrnjačka Banja, Užice.

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani dečji program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/4-2715/11, КН/4-2737/11, КН/4-2718/11, КН/4-2731/11, КН/4-2724/11, КН/4-2722/11, КН/4-2721/11, КН/4-2717/11, КН/4-2716/11, КН/4-2714/11, КН/4-2740/11, КН/4-2723/11, КН/4-2725/11, КН/4-2726/11, КН/4-2727/11, КН/4-2728/11, КН/4-2729/11, КН/4-2730/11, КН/4-2732/11, КН/4-2733/11, КН/4-2741/11, КН/4-2734/11, КН/4-2720/11, КН/4-2739/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora SBB