Pregled svih dozvola - TV Smederevo - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Broj dozvole: K36/1
Datum: 21.10.2011
Imalac dozvole - emiter: Radio televizije Smederevo društvo sa ograničenom odgovornošću
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Smederevo
Adresa: Краља Петра I, Смедерево
Telefon: 026/221-323
Telefaks: 026/222-319
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Adresa: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Telefon: 011/2177-720
Telefaks: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-8/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji TV programa od 13.12.2010. godine
Područje emitovanja programa: Smederevo, Veliko Gradište

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/36-2973/11;КН/36-2974/11
Ova dozvola važi: od 21. oktobra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KOPERNIKUS TECHNOLOGY