Pregled svih dozvola - TV Centar - ELMARK

Broj dozvole: K11/1
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Društvo za radio i televizijsku delatnost i marketinške usluge TV Centar Svilajnac d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Centar
Adresa: Светог Саве 60, Свилајнац
Telefon: 035/312-420
Telefaks: 035/312-420
E-mail: info@tvcentar.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Preduzeće za trgovinu, usluge i zaštitu Elmark Nenadović Dejan i Joksimović Svetislav o.d., Despotovac
Skraćeni naziv operatora: ELMARK
Adresa: Савеза бораца 122, Деспотовац
Telefon: 035/613-676
Telefaks: 035/613-676
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-54/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji br. 3921/2011
Područje emitovanja programa: Žagubica, Despotovac

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/11-2816/11, КН/11-2817/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora ELMARK