Pregled svih dozvola - CINEMANIA - KABEL GROUP 85

Broj dozvole: K13/2-1
Datum: 21.10.2011
Imalac dozvole - emiter: FILMSKI KABLOVSKI TV KANAL CINEMANIA DOO
Skraćeni identifikacioni znak emitera: CINEMANIA
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића бр. 8а, Београд
Telefon: 011/283-0603
Telefaks: 011/283-0612
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 5911 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: DOO za trgovinu i usluge KABEL GROUP 85
Skraćeni naziv operatora: KABEL GROUP 85
Adresa: Књегиње Љубице 5, Чачак
Telefon: 032/358-188
Telefaks: 032/355-523
E-mail: cityktv@sbb.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-11/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa od 01. novembra 2010. godine
Područje emitovanja programa: Čačak

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani filmski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/13-2866/11/13-1
Ova dozvola važi: od 21. oktobra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KABEL GROUP 85