Pregled svih dozvola - TV Centar - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Broj dozvole: K11/2
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Društvo za radio i televizijsku delatnost i marketinške usluge TV Centar Svilajnac d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Centar
Adresa: Светог Саве 60, Свилајнац
Telefon: 035/312-420
Telefaks: 035/312-420
E-mail: info@tvcentar.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Adresa: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Telefon: 011/2177-720
Telefaks: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-8/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji TV programa br. 142/09 od 20.01.2009. godine
Područje emitovanja programa: Svilajnac

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/11-2818/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KOPERNIKUS TECHNOLOGY