Pregled svih dozvola - CINEMANIA - TELEMARK SYSTEMS

Broj dozvole: K13/3-1
Datum: 21.10.2011
Imalac dozvole - emiter: FILMSKI KABLOVSKI TV KANAL CINEMANIA DOO
Skraćeni identifikacioni znak emitera: CINEMANIA
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића бр. 8а, Београд
Telefon: 011/283-0603
Telefaks: 011/283-0612
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 5911 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: TELEMARK SYSTEMS d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: TELEMARK SYSTEMS
Adresa: Синђелићева бб, Чачак
Telefon: 032/340-405
Telefaks: 032/340-406
E-mail: office@duga-net.com
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-9/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji kanala br. 40 od 31. decembra 2010. godine
Područje emitovanja programa: Čačak, Kraljevo, Gornji Milanovac, Požega, Lučani, Guča, Ušće

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani filmski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/13-2866/11/13-1; КН/13-2844/11/13-1; КН/13-2856/11/13-1; КН/13-2869/11/13-1 ; КН/13-2862/11/13-1 ;КН/13-2855/11/13-1
Ova dozvola važi: od 21. oktobra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora TELEMARK SYSTEMS