Pregled svih dozvola - TV Resava - ELMARK

Broj dozvole: K10/1
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Jablanović CO DOO
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Resava
Adresa: Плажане бб, Плажане, Деспотовац
Telefon: 035/631-284
Telefaks: 035/631-366
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 4690 Неспецијализована трговина на велико

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Preduzeće za trgovinu, usluge i zaštitu Elmark Nenadović Dejan i Joksimović Svetislav o.d., Despotovac
Skraćeni naziv operatora: ELMARK
Adresa: Савеза бораца 122, Деспотовац
Telefon: 035/613-676
Telefaks: 035/613-676
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-54/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji TV programa od 10.01.2011. godine
Područje emitovanja programa: Žagubica, Despotovac

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/10-2814/11, КН/10-2815/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora ELMARK