Pregled svih dozvola - CINEMANIA - SBB

Broj dozvole: K13/1-1
Datum: 21.10.2011
Imalac dozvole - emiter: FILMSKI KABLOVSKI TV KANAL CINEMANIA DOO
Skraćeni identifikacioni znak emitera: CINEMANIA
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића бр. 8а, Београд
Telefon: 011/283-0603
Telefaks: 011/283-0612
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 5911 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: SBB
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Telefon: 011/3305-267
Telefaks: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-2/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa od 01. novembra 2010. godine
Područje emitovanja programa: Beograd, Sombor, Vrbas, Novi Sad, Kikinda, Zrenjanin, Vršac, Valjevo, Bor, Arilje, Čačak, Ivanjica, Kostolac, Kragujevac,Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Niš, N.Pazar, Pirot, Požarevac, Šabac, Sevojno, Vrnjačka Banja, Užice

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani filmski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/13-2848/11/13-1; КН/13-2846/11/13-1;КН/13-2851/11/13-1; КН/13-2872/11/13-1; КН/13-2857/11/13-1; КН/13-2854/11/13-1;КН/13-2850/11/13-1; КН/13-2849/11/13-1; КН/13-2847/11/13-1; КН/13-2852/11/13-1; КН/13-2866/11/13-1; КН/13-2853/11/13-1; КН/13-2859/11/13-1; КН/13-2858/11/13-1; КН/13-2844/11/13-1; КН/13-2861/11/13-1; КН/13-2859/11/13-1; КН/13-2864/11/13-1;КН/13-2863/11/13-1; КН/13-2871/11/13-1; КН/13-2870/11/13-1; КН/13-2865/11/13-1; КН/13-2845/11/13-1; КН/13-2867/11/13-1
Ova dozvola važi: od 21. oktobra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora SBB