Pregled svih dozvola - B 92 Info - KABEL GROUP 85

Broj dozvole: K1/8
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: DOO za trgovinu i usluge KABEL GROUP 85
Skraćeni naziv operatora: KABEL GROUP 85
Adresa: Књегиње Љубице 5, Чачак
Telefon: 032/358-188
Telefaks: 032/355-523
E-mail: cityktv@sbb.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-11/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 184/2011 od 06. juna 2011. godine
Područje emitovanja programa: Čačak

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: KН/1-2569/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KABEL GROUP 85