Pregled svih dozvola - TV K::CN - SBB

Broj dozvole: K48/14
Datum: 07.12.2011
Imalac dozvole - emiter: Društvo za radio i televizijske aktivnosti „Kopernikus cable network“ d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV K::CN
Adresa: Цара Душана 45, Ниш
Telefon: 018/519-400
Telefaks: 018/519-401
E-mail: tv.kopernikus@sezampro.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: SBB
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Telefon: 011/3305-267
Telefaks: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-2/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Aneks br. 4 Ugovora o distribuciji TV kanala del. broj 784/2006 od 31. avgusta 2006. godine br. 1885/09 od 01. oktobra 2009. godine
Područje emitovanja programa: Beograd, Sombor, Vrbas, Novi Sad, Kikinda, Zrenjanin, Vršac, Valjevo, Bor, Arilje, Čačak, Ivanjica, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Novi Pazar, Pirot, Požarevac, Šabac, Sevojno, Vrnjačka Banja, Užice, kao i područje grada Niša za koje je emiteru izdata dozvola br. 433/2009 od 21.09.2009. god.

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/48-3259/11
Ova dozvola važi: od 07. decembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora SBB