Pregled svih dozvola - TV Studio B - JP PTT

Broj dozvole: К49/4-1
Datum: 07.12.2011
Imalac dozvole - emiter: Javno radiodifuzno preduzeće Studio B
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Studio B
Adresa: Масарикова 5, Београд
Telefon: 011/2069-009
Telefaks: 011/2069-023
E-mail: organizacija@studiob.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Javno preduzeće PTT saobraćaja Srbija Beograd, Radna jedinica Pošta-Net
Skraćeni naziv operatora: JP PTT
Adresa: Таковска 2, Београд
Telefon: 011/3064-130
Telefaks: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-1/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 393 od 29.04.2011. godine
Područje emitovanja programa: Smederevo, Velika Plana kao i područje grada Beograda za koje je emiteru izdata dozvola br.17/2006-1 od 20.11.2006. godine

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: /
Ova dozvola važi: od 07. decembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora JP PTT