Pregled svih dozvola - TV Studio B - KDS

Broj dozvole: К49/8
Datum: 07.12.2011
Imalac dozvole - emiter: Javno radiodifuzno preduzeće Studio B
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Studio B
Adresa: Масарикова 5, Београд
Telefon: 011/2069-009
Telefaks: 011/2069-023
E-mail: organizacija@studiob.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: DOO KNIGHT DEVELOPEMENT SUPPORT Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge
Skraćeni naziv operatora: KDS
Adresa: Булевар ослобођења 20, Нови Сад
Telefon: 021/531-001
Telefaks: 021/443-362
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-30/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 395 od 20.04.2011. godine
Područje emitovanja programa: Novi Sad, Futog, Veternik

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: /
Ova dozvola važi: od 07. decembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KDS