Pregled svih dozvola - B 92 Info - KABLOTEL

Broj dozvole: K1/26
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: KABLOTEL d.o.o. za telekomunikacije
Skraćeni naziv operatora: KABLOTEL
Adresa: Светосавска 46, Каћ
Telefon: 021/6211-012
Telefaks: 021/6211-012
E-mail: kablotelkac@gmail.com
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-63/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 185/2011 od 06. juna 2011. godine
Područje emitovanja programa: Kać

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/1-2548/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KABLOTEL