Pregled svih dozvola - TV Panonija - KABLOTEL

Broj dozvole: К53/2
Datum: 07.12.2011
Imalac dozvole - emiter: RTV Panonija D.O.O. za emitovanje radio i TV programa
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Panonija
Adresa: Хајдук Вељкова 11, Нови Сад
Telefon: 021/423-499
Telefaks: 021/423-498
E-mail: direktor@panonija.tv
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: KABLOTEL d.o.o. za telekomunikacije
Skraćeni naziv operatora: KABLOTEL
Adresa: Светосавска 46, Каћ
Telefon: 021/6211-012
Telefaks: 021/6211-012
E-mail: kablotelkac@gmail.com
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-63/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno- tehničkoj saradnji br.813 od 09. juna 2011. godine
Područje emitovanja programa: Kać

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/53-3296/11
Ova dozvola važi: od 07. decembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KABLOTEL