Pregled svih dozvola - TV Panonija - MONITOR

Broj dozvole: К53/1
Datum: 07.12.2011
Imalac dozvole - emiter: RTV Panonija D.O.O. za emitovanje radio i TV programa
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Panonija
Adresa: Хајдук Вељкова 11, Нови Сад
Telefon: 021/423-499
Telefaks: 021/423-498
E-mail: direktor@panonija.tv
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge MONITOR d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: MONITOR
Adresa: Гагаринова 10, Нови Сад
Telefon: 021/339-413
Telefaks: 021/339-413
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-55/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji br.823 od 14.06.2011. godine
Područje emitovanja programa: Bač

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/53-3297/11
Ova dozvola važi: od 07. decembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora MONITOR