Pregled svih dozvola - Best televizija - SZR BATA

Broj dozvole: К59/1-1
Datum: 07.12.2011
Imalac dozvole - emiter: Akcionarsko društvo „Timočka televizija i radio“
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Best televizija
Adresa: Љубе Нешића 38, Зајечар
Telefon: 019/422-630
019/420-940
Telefaks: /
E-mail: ttr@verat.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Samostalna zanatska radnja Bata Predrag Dimitrijević PR
Skraćeni naziv operatora: SZR BATA
Adresa: Зајечарска 13/8, Бољевац
Telefon: 063/72-777-14
Telefaks: 030/61-739
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-17/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji TV programa AD „Timočka televizija i radio“ br. 925-1//2010 od 17.09.2010. godine
Područje emitovanja programa: Boljevac

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/59-3311/11
Ova dozvola važi: od 7. decembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora BATA