Pregled svih dozvola - Best televizija - KTL PLUS

Broj dozvole: К59/5-1
Datum: 07.12.2011
Imalac dozvole - emiter: Akcionarsko društvo „Timočka televizija i radio“
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Best televizija
Adresa: Љубе Нешића 38, Зајечар
Telefon: 019/422-630
019/420-940
Telefaks: /
E-mail: ttr@verat.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Društvo za telekomunikacije. Kablovske, zemaljske i sateliteske sisteme KTL Plus d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: KTL PLUS
Adresa: Поп Лукина 2, Лозница
Telefon: 015/882-956
Telefaks: 015/882-956
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-12/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji TV programa AD „TTR“ br. 130/11 od 18. februara 2011. godine
Područje emitovanja programa: Loznica

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/59-3310/11
Ova dozvola važi: od 7. decembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KTL PLUS