Pregled svih dozvola - Best televizija - LIMES TELEKOMUNIKACIJE

Broj dozvole: К59/6-1
Datum: 07.12.2011
Imalac dozvole - emiter: Akcionarsko društvo „Timočka televizija i radio“
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Best televizija
Adresa: Љубе Нешића 38, Зајечар
Telefon: 019/422-630
019/420-940
Telefaks: /
E-mail: ttr@verat.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Limes telekomunikacije d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: LIMES TELEKOMUNIKACIJE
Adresa: Таковска 4/II, Деспотовац
Telefon: 035/612-985
Telefaks: 062/265-404
E-mail: limes@limestel.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-32/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji TV programa AD „TTR“ br. 871/10 od 01. septembra 2010. godine.
Područje emitovanja programa: Despotovac

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/59-3314/11
Ova dozvola važi: od 7. decembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Limes telekomunikacije