Pregled svih dozvola - B 92 Info - KTL PLUS

Broj dozvole: K1/11
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Društvo za telekomunikacije. Kablovske, zemaljske i sateliteske sisteme KTL Plus d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: KTL PLUS
Adresa: Поп Лукина 2, Лозница
Telefon: 015/882-956
Telefaks: 015/882-956
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-12/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 231/2011 od 21. juli 2011. godine
Područje emitovanja programa: Loznica

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/1-2566/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KTL PLUS