Pregled svih dozvola - TV Santos - ELTA

Broj dozvole: К82/1
Datum: 07.12.2011
Imalac dozvole - emiter: „Santos-comerce“ d.o.o. za radio-televizijske aktivnosti, uvoz-izvoz i usluge marketinga
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Santos
Adresa: Коче Коларова 29, Зрењанин
Telefon: 023/510-222
023/510-333
023/530-555
Telefaks: /
E-mail: rtvsantos@zrlokal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: D.O.O. Elta za projektovanje, proizvodnju i promet elektronskih uređaja i proizvodnju i emitovanje radio i TV programa, Novi Sad
Skraćeni naziv operatora: ELTA
Adresa: Тодора Тозе Јовановића 4/б, Нови Сад
Telefon: 021/679-1744
Telefaks: 021/400-622
E-mail: elta@elta.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-52/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji br. 563/2011 od 23.05.2011. godine
Područje emitovanja programa: Novi Bečej, Stari Ledinci

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/82-3538/11
Ova dozvola važi: od 07. decembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora ELTA