Pregled svih dozvola - B 92 Info - MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION

Broj dozvole: K1/13
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION
Adresa: Трг ослобођења 8, Апатин
Telefon: 025/772-010
Telefaks: 025/772-010
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-57/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 161/2011 od 24. maja 2011. godine
Područje emitovanja programa: Apatin

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/1-2558/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION